Niedziela 01.05.2016

Galeria zdjęć

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
Dyrektor szkoły i nauczyciele Co nas wyróznia Kartka z historii.... Patronka szkoły Historia Kaszew Projekty z EFS realizowane przez szkołę. Z kroniki szkoły:)

Informacje o szkole

Co nas wyróznia

  

Szkoła Podstawowa w Kaszewach Dwornych  powstała  w okresie przedwojennym. Jednak w obecnym budynku funkcjonuje od 48 lat.  Uczniowie I etapu edukacyjnego ulokowani są na piętrze w trzech klasach. Tam znajduje
się  pracownia przyrodnicza, sala komputerowa wyposażona w 10 komputerów i pokój nauczycielski oraz od trzech lat funkcjonujący trzy razy w tygodniu Zespół Wychowania Przedszkolnego dla 3, 4 latków . Uczniowie klas starszych zajmują parter, gdzie mieści się sala gimnastyczna, pracownia matematyczna, polonistyczna , biblioteka a zarazem gabinet logopedy , gabinet dyrektora oraz klasa oddziału przedszkolnego. Na parterze znajduje się tez świetlica, sekretariat, gabinet dyrektora  i pomieszczenie tzw. zaplecze  kuchenne. W piwnicach mieszczą się szatnie
i magazyny.Bazę szkolną uzupełnia teren zielony, boisko piłkarskie, boisko do koszykówki i piłki siatkowej. Szkoła jest terenem ogrodzonym.Misja naszej szkoły  brzmi:  „ Szkoła otwarta dla środowiska”.  Realizację wszystkich działań i programów opieramy na współpracy z rodzicami jako najważniejszych wychowawcach. Kontynuujemy takie formy współpracy, które przynoszą efekty, włączamy nowe,  modyfikujemy i sprawdzamy nasze działania. Wspólnie planujemy zadania, realizujemy je, organizując imprezy i uroczystości szkolne i klasowe. Zdobywamy fundusze
i pozyskujemy sponsorów.

            Dbamy o wszechstronny rozwój osobowości uczniów o ich bezpieczeństwo, a także kładziemy duży nacisk
na wychowanie prozdrowotne, rozwój sportu, zapobiegamy agresji. Dbamy o rozwój kulturalny uczniów, odwiedzamy muzea, teatr oraz poznajemy najbliższą okolicę. Uczniowie naszej szkoły z klas  I- III    wyjeżdżając  raz w miesiącu do MDK do Kutna  na warsztaty edukacyjne . Zajęcia te zyskały dużą sympatię  zarówno rodziców, uczniów jak
i nauczycieli.   Pracę z uczniami i współpracę z rodzicami opieramy na długofalowym programie rozwoju szkoły, programie wychowawczym i profilaktycznym.

Na terenie placówki działa  LOP,  uzyskując corocznie za swoją działalność nagrody. Organizowany jest w naszej szkole pod patronatem LOP oraz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego oraz Kół Łowieckich  Turniej ekologiczny, które aktywizuje młodzież ze wszystkich szkół  naszej gminny. We wspólnej ekologicznej zabawie uczniowie poszerzają wiadomości z zakresu ekologii. Prężnie działa  Samorząd Uczniowski. 

Na co kładziemy nacisk.

Kładziemy nacisk na takie umiejętności, jak: czytanie ze zrozumieniem, wykorzystywanie wiedzy w praktyce, rozumowanie, skupianie uwagi oraz  na kształtowanie prawidłowych zachowań interpersonalnych.

Co nas wyróżnia.

Zgodnie z misją naszej placówki, jesteśmy szkołą otwartą dla środowiska, a nasi uczniowie  potrafią zaprezentować swoje umiejętności. Estetyczny i ładny wygląd klas  ma pozytywny wpływ na uczniów i rodziców. Relacje  nauczyciela z uczniami opieramy na:

 • wzajemnym szacunku
 • wzajemnym zrozumieniu
 • wzajemnej tolerancji
 • wzajemnej akceptacji
 • wzajemnym zaufaniu
 • wzajemnej uczciwości


Dla szczególnie zdolnych.

Uczniowie zdolni mają możliwość uczestniczenia w licznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych, gminnych, powiatowych i ogólnopolskich. Są zachęcani do podejmowania dodatkowych zadań.  

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych
  Kaszewy Dworne 19
  99-314 Krzyżanów
  spkaszewy@interia.pl
 • 24 356-21-93

Galeria zdjęć